Podmínky projektu

Jak získat příspěvek pro „vaši“ charitativní organizaci

 1. V průběhu roku 2024 podpořte každou z vámi vybraných charitativních (případně i jiných veřejně prospěšných) organizací částkou alespoň 1 tisíc korun.
 2. Vyplňte jednoduchou žádost o příspěvek (v rámci jednoho formuláře můžete žádat o příspěvek pro jednu organizaci). Formulář žádosti je k dispozici ZDE. Po vyplnění je žádost automaticky odeslána ke zpracování.
 3. Projektový tým všechny zaslané žádosti zkontroluje a pokud budou v pořádku, tak odešle příspěvky vámi podporovaným organizacím. Následně vás budeme informovat o odeslání příspěvku.
 4. Abychom stihli zaslat všechny příspěvky vybraným podporovaným organizacím i za skupinu TTC ještě v letošním roce, zašlete své žádosti nejpozději do 15. 12. 2024.

Jak získat pro „vaši“ charitu ještě více finančních prostředků

Pro vámi podporovanou charitativní organizaci máte ale možnost získat ještě více finančních prostředků. Stačí, když přesvědčíte další kolegy, aby na danou organizaci také přispívali.

Pokud se totiž nepodaří v průběhu roku vyčerpat celou částku 1,5 milionu korun, budou zbývající prostředky rozděleny právě mezi ty organizace, na které přispěje nejvíce zaměstnanců skupiny.​

 

Podmínky pro poskytnutí příspěvku

 1. Minimální podporovaná výše příspěvku je 1 000 Kč/rok pro jednu konkrétní organizaci či projekt. Nezáleží přitom, zda svůj příspěvek posíláte jednorázově, nebo prostřednictvím více menších plateb. Pokud tedy například prostřednictvím dárcovských SMS pravidelně přispíváte konkrétní organizaci 200 Kč měsíčně, přispěje TTC stejné organizaci částkou 4 800 Kč (200 x 12 x 2). Maximální podporovaná výše příspěvku není stanovena.​​​​
 2. Podpora se vztahuje na všechny letošní příspěvky, tedy i zpětně na ty, které jste již darovali.​​
 3. Každý jednotlivec může přispívat na více veřejně prospěšných aktivit. Podpořeny budou všechny, které splní zde uvedené podmínky.​​
 4. Podpořeny budou jakékoliv veřejně prospěšné aktivity neziskového charakteru s výjimkou:​​
  • ​​projektů zaměřených na podporu politiků, politických stran a hnutí nebo aktivit přímo souvisejících s volebními kampaněmi;
  • projektů na podporu legalizace nebo propagaci drog a dalších návykových látek;
  • organizací, které finanční příspěvky využívají na nákup zbraní, střeliva a dalšího vojenského obranného materiálu;
  • aktivit profesionálních sportovních klubů;
  • aktivit, které buď přímo souvisí s oblastí sázkových her a hazardu nebo jsou většinově organizovány z peněz pocházejících z této činnosti (podporovány tedy nebudou například ani nadace založené sázkovými kancelářemi).
 5. ​​​​​Skupina TTC má právo vyžádat si od zaměstnance potvrzení či jiný důkaz o zaplacení příspěvku. Může jím být například bankovní výpis potvrzující provedenou platbu případně výpis telekomunikačního operátora potvrzující platbu dárcovské SMS.​​
 6. ​​Vedení skupiny TTC si vyhrazuje právo ve výjimečných případech odmítnout přispět i na jiné projekty než ty, které jsou uvedeny v bodu 4. Předpokládáme ale, že takových případů bude v průběhu roku naprosté minimum a dárce se vždy dozví, proč jsme se k takovému kroku rozhodli.

KONTAKTY

Pomáháme společně

Charitativní projekt skupiny TTC

Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10 – Strašnice
TTC