Armáda spásy chce prostřednictvím projektu Duše na ulici upozornit na problematiku duševního zdraví, které se stalo v dnešní době ústředním tématem. Společnost si totiž čím dál více uvědomuje, že péče o duši je stejně tak důležitá, jako péče o tělo. Tato skutečnost ale zcela neplatí u klientů Armády spásy, tedy lidí bez domova. Přitom právě oni jsou v oblasti zdraví a péče o něj jednou z nejvíce ohrožených skupin, protože pobyt na ulici patří k zásadním faktorům, které zdraví ohrožuje.

„Lidé bez domova jsou ve zvýšené míře vystaveni chronickému stresu a nedostává se jim pocitu bezpečí, který běžně máme ve svých domovech. Často jsou také obětmi násilí, a to uvnitř i vně komunity. Své jednání musí přizpůsobit drsnému prostředí ulice, což z dlouhodobé perspektivy negativně zasahuje lidskou psychiku,“ říká Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.

Projekt Armády spásy Duše na ulici můžete podpořit zde: https://www.darujme.cz/dusenaulici

Zdroj: TZ Armáda spásy